Phiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổi
Recent updates 2024年01月30日
Resource Number 8917

Phiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổi

2024-01-30 blockchain 345
Solemnly explain丨Replace if there is a problem
50 U

1 Year Pro Plus Free

Download Upgrade VlP
introduce

Phiên bản thuần Việt của hệ thống sàn giao dịch/sàn giao dịch blockchain/sàn giao dịch Việt Nam
Front và backend của hệ thống đều là tiếng Việt, mã nguồn chắc là mua lên xuống dựa trên btc.
Mã nguồn dường như cần phải được chạy trên hệ thống win để thực hiện việc nhảy dòng K. Mã nguồn đi kèm với một số lệnh chạy dơi.

纯越南语版交易所系统/区块链交易所/越南交易所

系统前台后台均为越南语版,源码大概就是以btc为盘买涨买跌的

源码貌似需要在win系统运行才能实现前台K线跳动,源码附带几个bat运行命令

Phiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổiPhiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổi

资源下载此资源下载价格为50U,1 Year VIP免费,请先
telegram:MSTKINGYI

Some resources come from the internet, don't believe in advertising! To avoid being deceived
Only for personal learning use. If there is any infringement, please contact the webmaster to delete it

19IT blockchain Phiên bản thuần Việt của hệ thống trao đổi https://19it.com/8917.html